2 0 1 5
 d Kuželky
V sobotu 19. prosince večer jsme se opět sešli na kuželně TJ Sokol Teplá, abychom poměřili své umění v kuželkování. Rozděleni do čtyř týmů jsme začali. Začátky byly těžké, spoustu fíků a mantinelů (i když některé přinesly s vyšším počtem shozených kuželek i radost hráčů). S přibývajícími koly a počty hodů (možná i dopingem na baru) se kvalita kuželkářů rapidně zlepšovala. První dvě kola vyhrávalo družstvo kapitána Páti, ale závěr patřil družstvu Zdeňka, které svým výkonem převálcovalo všechny družstva – gratulujeme. Po hasičském klání se do kuželkování přidalo i družstvo záchranářů. Akce se opět vydařila, zábava byla skvělá.d Mikulášská besídka
Dne 5. prosince jsme pro mladé hasiče pořádali Mikulášskou besídku. V sobotu odpoledne tedy navštívil hasičskou zbrojnici Mikuláš s andělem a přivedli s sebou i dva čerty! Čerti vypadali opravdu hrozivě, a proto někteří ihned zpozorněli a vyhledali své rodiče, aby u nich nalezli oporu a možný úkryt. Mikuláš četl jména dětí ze svaté knihy hříchů. Každý si vyslechl pochvalu, ale i pokárání a od krásného, culícího se andílka si za krásnou básničku či písničku odnesl balíček sladkých dobrůtek.
Všichni nakonec slíbili, že se v příštím roce polepší. A tak čerti zase nikoho v pytli do pekla neodnesli.

Veliký dík patří Markétě, Martinovi, Rudovi a Radimovi.Mikulášská besídka v Křižovatce
Dne 28. listopadu byla pro mladé hasiče chebského okresu a jejich vedoucí uspořádána mikulášská besídka. Mladí hasiči se prezentovali vlastní kronikou, video prezentací z fotografií a soutěžili v humorných soutěžích. Nečekaně do sálu vstoupili čerti s Mikulášem. Každý mladý hasič obdržel balíček sladkostí za jednotlivý kolektiv sborovou recitací nebo zpěvem. Dále byla vyzvednuta práce vedoucích všech kolektivů a jako poděkování jim bylo předáno čestné uznání, kytička a odznak pro ty vedoucí, kteří v listopadu úspěšně složili zkoušky. Největší a dosti emotivní odměnou byl potlesk od dětí. Následovala tzv. volná zábava v podobě diskotéky a my se rozjeli celí rozdovádění a šťastní domů.
Děkujeme okresní vedoucí paní Havlíčkové a panu starostovi pro OSH Cheb Musilovi za krásnou sobotu. Věříme, že se příští rok opět sejdeme a čerti nikoho neodnesou, stejně tak jako letos.Škoda Fabia u JSDH Teplá
Dne 22. listopadu v chladném nedělním počasí došlo u hasičské zbrojnice v Teplé k předání "nového" vozidla. Škodu Fabii, která pochází ze stanice HZS Mariánské Lázně, nám přijel předat velitel stanice Martin Gaier. Předání se též zúčastnil starosta města Karel Hermann. Fabia ve vozovém parku nahrazuje Škodu Felicii.Svatomartinské posezení
Teplá, hasičská zbrojnice 14.11.2015
V podvečer listopadové soboty se požární zbrojnicí linula vůně pečených husiček a dobrého Svatomartinského vína. Historicky první akce bez piva a zelené se nesla duchu jižní Moravy a dobré nálady. Po krátkém zahájení, se již za zvuku moravských písní hodovalo, popíjelo a zpívalo. Řada přišla také na kytarovou pětici, která se zde sešla a dál převzala otěže zábavy. Velké poděkování patří Simoně Štětkové za upečení vynikajících hus. Celá akce probíhala ve velmi přátelské atmosféře a těšíme se již na příští rok.
Podzimní část hry Plamen
Dne 10. října se v Dolním Žandově konalo okresní kolo závodu požární všestrannosti (braňák). Naši mladí hasiči měli zastoupení v mladší i starší kategorii. Děti střílely ze vzduchovky, určovaly azimut, musely zvládnout poskytnout první pomoc (zdravověda), vázaly uzle, um také ukázaly ve znalosti topografických značek a základech požární ochrany (co se čím hasí, hasební prostředky...) a v neposlední řadě také překonání lana.
Je potřeba pochválit nejen dětičky, který byly moc šikovný, ale také jejich vedoucí za jejich přípravu. A jak to všechno dopadlo? Mladší se umístily na 4. místě a starší bezkonkurenčně na 1. místě - no prostě šikulové. Gratulujeme.

Punk rock fest
V sobotu 26. září se po pětileté přestávce v kulturním domě v Teplé konal již 4. ročník Punk rock fest. A opět hasiči coby barmani nechyběli. Práci za barem nám "zpříjemnily" kapely Bradavice, Já ještě nevim, Plewel ...

Sbírka použitého ošacení
Ve dnech 25. a 26. září jsme v hasičské zbrojnici ve spolupráci s Diakonií Broumov uspořádali sbírku použitého ošacení. Krom oblečení a obuvi lidé přinesli také hračky, lůžkoviny a domácí potřeby. Všem, kteří do sbírky přispěli, děkujeme.

Slavnosti ve Skalné
Dne 19. září jsme se zúčastnili oslav 145. výročí založení hasičského spolku ve Skalné. Po slavnostním průvodu městem a ostužkovaní praporů jsme si užívali den naplno. Skvěle strávený den zakončilo večerní vystoupení skupiny Katapult.
Pohádkový les
Dne 5. září odpoledne se hasiči podíleli na organizaci pohádkového lesa. Jako postavičky jsme je mohli vidět za vodníka, vílu, loupežníky, Boba a Bobka.
Bačův memoriál
Dne 5. září jsme na hřišti TJ Sokol Teplá pořádali soutěž mladých hasičů "Bačův memoriál". Mladí hasiči soutěžili ve štafetě požárních dvojic a v požárním útoku. V mladší a starší kategorii soutěžilo celkem 7 družstev (mj. z Krásného Údolí, Skalné, Chebu - Hájí a Útviny). Naše družstvo mladších i starších se umístilo na 1. místě. Moc gratulujeme. Co dodat. Prostě šikulové :-)

Oslavy 145 let našeho sboru
Dne 22. srpna v rámci oslav 630. výročí udělení městských práv Teplé jsme oslavili 145. výročí založení sboru. Vše začalo slavnostním průvodem městem. Sraz účastníků a techniky byl na konci Teplé "u Křížku". Rádi jsme uvítali také hasiče ze spřátelených německých měst Weicheringu a Konnersreuthu. Průvod složený z členů sboru dobrovolných hasičů, historické i současné hasičské techniky, mažoretek a dechové hudby Hasičanky končil na náměstí. Projíždějící technika byla na náměstí představena moderátorem. Poté došlo ke slavnostnímu stužkování praporů ředitelem HZS Cheb Ing. Janem Doubravou. Veškerá technika zúčastněná v průvodu byla po průvodu vystavena u hasičské zbrojnice.

Po stužkování praporů, vystoupení mažoretek a DH Hasičanky se návštěvníci oslav přemístili k hasičské zbrojnici, kde na ně čekalo překvapení v podobě zásahu s koňskou stříkačkou (spíše divadelního představení našich chlapů). Hasiči dobově oblečeni např. za řezníky, kováře, faráře, včelaře, rolníky, kominíka ... provedli bravurní zásah s naší rekonstruovanou koňkou. Ukázali příjezd k požáru, přípravu stříkačky, která spočívá ve vypřažení koní z důvodu předejití jejich možného splašení v místě požáru, zavodnění samotné pumpy, nasazení madel na obě strany páky pumpy, připojení sací hadice a pumpování vody, což, jak si mohli vyzkoušet i přihlížející diváci na vlastní kůži, není nic fyzicky jednoduchého. Po této ukázce byli oceněni naši dorostenci za pomoc při rekonstrukci koňské stříkačky. Veliký dík patří také panu Michalu Hortovi za jeho lakýrnické práce a dekorování koňky. Další překvapení čekalo na návštěvníky oslav odpoledne. Velkolepé taneční vystoupení našich hasičů v rytmu spartakiády zpestřilo odpolední část oslav a opět sklidilo velký úspěch. Roztleskané náměstí plné nadšených lidí hovořilo za vše.

video

fotogalerieLejdýs cup
V sobotu 8. srpna se na hřišti TJ Sokol Teplá konal turnaj v malé kopané neregistrovaných ženských týmů. Tento rok se přihlásilo 5 týmů a ani hasičky nechyběly. Letos opět posíleny o hasičky z Krásného Údolí. První zápas jsme vyhrály. Po prohře přišlo velké překvapení a to výhra s týmem z Krásného Údolí. Poslední zápas jsme prohrály na penalty. Právě dvě výhry v zápase nás dovedly na bednu - 3. místo. Velmi jsme zabodovaly v doprovodné hře s balónky, kterou jsme vyhrály.

Soutěž v Kokašicích
Dne 11. července jsme se zůčastnili s dorostem naší první soutěže v Kokašicích. Jednalo se o tradiční netradiční soutěž, která spočívala ve zdolání cca 50 m rybníka 3 členy na pramici pomocí bidla (na lodi jsme měli rozdělovač a 2 proudnice). Zbytek týmu běžel po hrázi s třemi béčky a připravil vše na klasický požární ůtok. Soutěžilo zde 6 týmů mužů z Kokašic, Pernance, Křelovic, Kladrub, Plané a Teplé. A náš dorostenecký tým se v této mužské konkurenci umístil na skvělém 2. místě.
Věkový průměr našeho týmu byl 17,1 roku.Ruda Cup 2015
Naše účast v 16.ročníku turnaje v malé kopané RUDA CUP 2015, který se konal 4. července, je již tradiční. Tým poskládaný ze členů SDH Teplá, SDH Mnichov a HZS Mariánské Lázně se zde probojoval až na pěkné 10. místo, které jsme po loňské ročníku obhájili. Náš tým již opustila tradice být na tomto turnaji poslední, tomu bylo naposledy v roce 2012. V týmu bylo vidět určité zlepšení a vyrovnanost našich výkonů. Po ukončení turnaje proběhlo vyhlášení a předávání darů z výtěžku turnaje. Naši mladí hasiči zde dostali od pořadatele Rudy Kávy sadu nových soutěžních dresů. Zbytek dne na hřišti pokračovala zábava, hrála skupina AGNES ROCK, při níž jsme se výborně pobavili. Závěrem je důležité PODĚKOVAT RUDOVI za dar pro naše nejmenší a chuť pořádat tuto skvělou akci.

 

Soutěž v hasičské všestrannosti "O pohár hradu Vildštejn"
V sobotu 13. června se konala ve Skalné netradiční hasičská soutěž. Hasiči závodili v disciplínách vyhledávání ztracené osoby v zakouřeném prostoru, předvedli vědomosti v lanové technice, pracovali se žebříky, provedli požární útok, na stanovišti zdravotnické pomoci předvedli své vědomosti v předlékařské péči. Dále stříleli ze vzduchovky a závodili v silových disciplínách jako v hodu 10 kg těžkým startérem do dálky nebo zdolání dráhy s pneumatikou. Naše hasiče ve složení Kája Kyller a Páťa Mikulenka doplnil velitel skalenských hasičů Roman Melničuk a skončili těsně pod bednou. Po ukončení sportovní části dne následovala zábava. Pro dobrou náladu hrála country kapela PIC NIC. Jídla a piva bylo požehnaně a na všechny přítomné čekalo výborně udělané prasátko na grilu.

s


Výcvik s vrtulníkem BELL 421 s bambi vakem
Dne 1. června proběhl na letišti u obce Vysoká výcvik profesionálních a dobrovolných jednotek s vrtulníkem Letecké služby Policie České republiky Bell 412. Jeho posádka instruuje a učí dobrovolné i profesionální hasiče, jak správné pracovat při případných zásazích, kde se používá právě vrtulník s bambi vakem. Vrtulník se většinou používá u lesních požárů v obtížném terénu nebo při zasažení velké plochy požárem. Při výcviku se postupně vystřídaly jednotky z HZS Mar. Lázně, JSDH Teplá, Mnichov, Drmoul, Lázně Kynžvart, Dolní Žandov a Milíkov.

v

 

Hasičská svatba
Velký den Jardy Vrbského a Lenky Čápové (dnes už Vrbské)  přišel 16. května. Členové našeho hasičského sboru si řekli své "ANO" v kapli Nejsvětější Trojice v Teplé. Novomanžele následně čekalo několik příjemných překvapení a samozřejmě spanilá jízda Pragou RN. Novomanželům gratulujeme a přejeme hodně štěstí!

Noční soutěž
Dne 8. května jsme se zúčastnili noční soutěže o erb města Toužim. Soutěžilo se v disciplíně požární útok. Letos náš sbor reprezentovalo pouze družstvo mužů. S několika odřeninami a někteří jen s jednou botou, zvládli oba pokusy a umístili se
na 6. místě.

Stavění máje
Jako tradičně dne 30. dubna proběhlo pod naší hasičskou pergolou stavění máje a pálení čarodějnic. Samozřejmě nechyběli ani mladí hasiči, kteří se s vervou pustili do zdobení májky. Pak už jen zaparkovat košťata a mohlo se začít. V rámci hlídaní jsme si opekli buřtíky a ogrilovali maso.

Brigáda SDH - sběr kamene
Za pěkného počasí se v sobotu 11. dubna uskutečnila brigáda sboru na sběr kamene na poli firmy PROBITAS. Celkem bylo nasbíráno 6 valníků kamene. Brigády se zúčastnilo celkem 17 členů. Pracovní nasazení nám zpříjemnilo opékání buřtů a dvakrát zapadlý traktor, který řídila Terezka Kyllerová. Všem, kteří se této akce zúčastnili DĚKUJEME!

Sbírka použitého ošacení
Ve dnech 6. a 7. března jsme pod záštitou Diakonie Broumov uspořádali sbírku oblečení a jiných věcí. Všem, kteří se do sbírky zapojili a tím podpořili lidi bez domova či z azylových domů, děkujeme.


Masopust
Dne 21. února se v Teplé konala masopustní obchůzka. A ani tam jsme nechyběli.

65. hasičský ples
"Valentýnský" víkend proběhl v duchu tmavých obleků, pestrých kravat a motýlků, společenských rób, vyčesaných drdolů a především pohodlných střevíčků. V sobotu 14. února jsme totiž v kulturním domě pořádali 65. hasičský ples. Tato akce již několik let patří mezi velmi oblíbené každoroční události a ani letos tomu nebylo jinak.
K tanci a poslechu hrála již tradičně kapela Ametyst, která dokázala návštěvníky dostat do správné nálady. Tancem splavení účastníci měli možnost se občerstvit žejdlíkem piva, sklenkou vína či kalíškem veselého moku (veliký dík všem barmanům).
Návštěvníci plesu opět nezklamali a vytvořili perfektní atmosféru, jak se na hasičský ples patří. Ti nejvytrvalejší vydrželi juchat až do časných ranních hodin. Komu přálo štěstí, ten navíc neodešel domů z prázdnou a z bohaté tomboly si odnesl hezký dárek.
Zlatým hřebem programu bylo vystoupení kluků z jednotky našeho sboru. Jejich vystoupení mělo obrovský úspěch a diváci ho ocenili velikým potleskem. Svůj nepřekonatelný výkon museli opakovat.
Tímto velmi děkujeme všem návštěvníkům za účast, sponzorům za jejich dary do naší tomboly a členům za přípravu a zajištění plesu. Děkujeme hlavně členům jednotky a Markétě Hlávkové za nacvičení báječného vystoupení.

Zkrátka a jednoduše řečeno - opět SUPER a SKVĚLÉvideo z vystoupení zde

video od Rudy K. zde


3. ročník turnaje IZS ve floorbale
Již třetí ročník floorbalového turnaje složek IZS se konal 1. února a tradičně v Bezdružické hale. Náš tým, který se pečlivě připravuje a trénuje, se také zúčastnil. V minulých ročnících jsme vždy obsadili druhé místo a minimálně s tímto cílem obhájit jsme na turnaj také vyrazili. Pečlivě poskládané útočné a obranné lajny našeho týmu dalo některým soupeřům opravdu zabrat. Výhry nad týmy Chodové Plané, SDH Stříbra, Policie Konstantinovy Lázně, remíze s týmem ZZS Konstantinovy Lázně a jedné prohře s družstvem SDH Bezdružice nás opět vyneslo na krásné 2. místo v turnaji.

Výroční valná hromada
Dne 10. ledna od 18:00 hod. se v hasičské zbrojnici konala výroční valná hromada. Všichni přítomní byli seznámeni s činností sboru, jednotky, družstva žen, dětí, hospodařením sboru. Zároveň byl schválen plán činnosti na letošní rok. Nechyběla ani volba výboru a delegátů sboru. Přijali jsme také nového člena sboru Frantu Psohlavce. Někteří členové byli za jejich práci oceněni.
Po oficiální části následovalo kulturní vystoupení mladých hasičů pod vedením Jíti, Nikči, Léni a Jardy. Minulý rok vystoupením nasadili vysokou laťku, kterou ovšem tento rok překonali. Letos si pro nás připravili tři vystoupení - mladší, starší a dorost. Mladší to rozjeli v rytmu Pomády, starší předvedli výjezd naší jednotky včetně vyprošťování zraněného plyšáka a jeho ošetření. Dorost se svými vedoucími předvedli velkolepou světelnou show.
Bylo to úžasné zakončení výročky, všichni se výborně bavili. Co dodat? Bylo to super!

video zde

ROK 2014


ROK 2013


ROK 2012


ROK 2011

ROK 2010

ROK 2009

ROK 2008

ROK 2007

.