Výroční valná hromada - 7. 1. 2012

Dne 13. ledna 2012 se od 18:00 hod v klubovně hasičské zbrojnice koná členská schůze - projednání plesu.


Mikulášská besídka
4.12. - klubovna hasičské zbrojnice
V odpoledních hodinách připravili členové našeho sboru v klubovně zbrojnice mikulášskou besídku s nadílkou. Akce měla úspěch u všech přítomných. Děti se hezky bály a dospělí se zase výborně pobavili. Děkujeme všem, kteří se na akci jakkoli podíleli (zejména za občerstvení a úklid).

Kuželkářské klání
Dne 12. listopadu se na kuželně v Teplé konal další ročník kuželek. Letos se zúčastnili i hasiči z Mnichova a jejich výkony určitě nebyly nejhorší. Prvenství patří hasiči z ML, konkrétně Zdeňkovi Jedličkovi (pozn.: kuželkování je jako jízda na kole - to se nezapomíná, viď Zdendo), na 2. místě se umístil Martin Gaier a bronzová příčka patří Otovi Hornímu. Gratulujeme!
Slavnostní den Jednotky SDH Teplá
Dne 22.11.2011 byl ve znamení oslavy uspěšného roku u naší jednotky. Nejprve jsme v květnu převzali hydraulicé vyprošťovací zařízení LUKAS a v červenci následovalo převzetí novější Tatry 815 - CAS 32. Menší oslava našeho velkého úspěchu byla naplánována až po dokončení kurzu vyprošťování, který byl ukončen prověřovacím cvičením. Příprava tohoto náročného dne byla pečlivě naplánována a musím všem těm, kteří s přípravou pomohli MOC PODĚKOVAT. Slavnostní části se zúčastili plk. Oldřich Volf, plk. Jan Doubrava, starostka města Mgr. Čížková a zastupitelé města, hasiči z Mnichova a kamáradi z Konnesreuthu a Policie Teplá. Závěrerm vystoupil npor. Martin Gaier velitel stanice M. Lázně, který s námi v poslední době strávil mnoho času. Všem zúčastněným DĚKUJI a uvidíme, co nám přinese další rok.
Závody mladých hasičů
V sobotu 22. října se v Plesný uskutečnila první část okresního kola Plamen, a to závod požární všestrannosti (braňák) a požární dvojice. V braňáku se družstvo mladších umístilo na 3. místě, starší na
4. místě. Ve dvojicích obě družstva skončila na 4. místě.


Požární ochrana očima dětí
V pátek 23. září se na hasičárně v Chebu konalo vyhlášení soutěže PO očima dětí. Ceny dětem předával starosta OSH Ing. Pavel Paprsek. Soutěže se zúčastnilo asi 150 dětí. Jako jediný sbor jsme měli zastoupení i v literární části a v kategorii L3 obsadila 1. místo Anička Ruttarová. Ve výtvarné části v kategorii M1 se na 1. místě umístila Klára Kavková, v kategorii ZŠ3 se na 2. místě umístil Daniel Hemza a v kategorii ZŠ4 se na 1. místě umístila Eliška Holá. Kromě medaile a diplomu děti dostaly potřeby do školy a sladkou odměnu.
GRATULUJEME
Kurz vyprošťování

Ve dnech 27. a 28. srpna, 3., 4. a 17. září naše jednotka absolvovala školení "vyproštění zraněných osob z havarovaných vozidel". Při tomto školení jsme se učili, jak postupovat při různých situacích u dopravních nehod s vyproštěním osob. Celým kurzem nás odborně připravovali hasiči za stanice HZS M. Lázně pod vedením npor. Martina Gaiera. Školením prošel každý člen naší jednotky. Při nácviku vyproštění jsme celkem "rozstříhali" čtyři osobní automobily a jeden nákladní, které nám dodával p. Werner (majitel sběrných surovin). Dále bude následovat prověřovací cvičení a poté bude jednotka zařazena do poplachového plánu.

Soutěž Bačův memoriál
Dne 10. září jsme na hřišti TJ Sokol Teplá pořádali další ročník soutěže mladých hasičů "Bačův memoriál". Soutěžilo se v disciplínách štafeta 4x60 m a požární útok. V kategorii mladších se naše družstvo umístilo na 3. místě a v kategorii starších na 2. místě. Krom pohárů a madailí dostalo každé družstvo pizzu, takže boj nebyl jen na hřišti, ale i o každý kousek.

Soutěž v Krásné u Aše
Dne 13. srpna 2011 jsme se v rámci projektu přeshraniční spolupráce "Hasiči překonávají společné bariéry" zúčastnili netradiční soutěže O pohár obce Krásná. Cílem bylo provedení požárního útoku s překážkami. Po odstartování jsme s veškerým vybavením (proudnice, hadice C, hadice B, koš a savice) překonali stěnu z balíků slámy. Soutěžící na rozdělovači a útočných proudech pokračovali ke stříškám, které museli podlézt. Pokus byl ukončen sražením plechovek.
Soutěže se zúčastnilo celkem 7 družstev a to Hranice v Čechách, Křižovatka, Teplá, dvě družstva z Krásné a dvě družstva ze sousedního Německa.
Naše soutěžní družstvo tvořilo Kyller Karel, Purkyt Zdeněk, Janošec Josef, Madarič Karel, Mikulenka Radek a nejmladší ze soutěžících malý Honzík.
I když jsme vůbec netrénovali a na tuto netradiční soutěž se jeli pobavit, umístili jsme se na 3. místě a přivezli do sbírky další pohár, několik piv a láhev vína.
Předání "nového" automobilu
Tatra 815 - CAS 32
Dne 26.7.2011 jsme na stanici HZS Cheb převzali společně s paní starostkou Mgr. Janou Čížkovou starší, ale velice zachovalou Tatru 815 CAS 32, která u naší jednotky plně nahradí již 31 let starou "babičku" Tatru 148 CAS 32. Vozidlo bylo BEZÚPLATNĚ převedeno od HZS Karlovarského kraje, které nám předal ředitel územního odboru Cheb plk. Jan Doubrava. Dá se říci, že v letošním roce se nám opravdu daří, nedávno jsme již převzali hydraulické vyprošťovací zařízení LUKAS. S tím vším samozřejmě souvisí i nutný křest obou zařízení, ten se bude konat po ukončení kurzu vyprošťování v druhé polovině září.

RADNÍ BAVÍ OBČANY
aneb HURÁ Prázdniny

Dne 5. července se v Parku přátelství konal 1. ročník akce "Radní baví občany aneb hurá prázdniny". Představily se čtyři šestičlenné týmy, které se mezi sebou utkaly pro pobavení všech přítomných v disciplínách (viz galerie), které vymysleli radní. Hasiči také utvořili soutěžní družstvo a soutěžní klání vyhráli. Soutěžícím (Lence, Nikče, Ivče, Jirkovi, Jardovi a Zdeňkovi) k jejich výkonu GRATULUJEME!!!
Ruda Cup - 2011
Dne 2.7. se již tradičně konal fotbalový turnaj v malé kopané "RUDA CUP" a náš dream team hasičů byl opět u toho.
Turnaje se účastníme pravidelně a dá se říci, že jsme i pravidelně poslední. Nebylo tomu jinak ani letos a tak dál držíme rekord v prohrách tohoto turnaje (alespoň v něčem excelujeme). Zlepšení tu ale je, jeden skalp jsme přece jen získali, a to remízu s týmem Staré Gardy 1:1. Umístnění nás ale neodradí a těšíme se na příští ročník.video z akce po turnaji (DJ Sulda)

Tepelská vrchovina
Dne 18. června jsme na hřišti TJ Sokol Teplá pořádali netradiční soutěž v požárním sportu. Po odstartování museli soutěžící s hadicemi oběhnout připravené kužele a poté provést požární útok se čtyřmi savicemi 110 mm x 1,6 m. Podmínkou bylo použití sání
s vývěvou.

Výsledky

Ženy
Muži
1. místo
SDH Otročín SDH Otročín
2. místo
SDH Teplá I. SDH Teplá
3. místo
SDH Teplá II. SDH Kokašice
4. místo
SDH Mnichov
Jarda - oslava narozenin
Hasiči ve školce
Dne 10. června jsme jako každý rok v tomto období navštívili mateřskou školku. Po ukázce dýchací techniky jsme děti seznámili
s vybavením vozidla MAN včetně předvedení el. teleskopického osvětlovacího stožáru. Děti si opět mohly vyzkoušet stříkání ze džberovek na plechovky. Za skvělou spolupráci dostaly děti sladkou odměnu.


PROBITAS - odborná příprava
V rámci odborné přípravy se tentokrát sešli jednotky SDH 11.6.2011 v sídle firmy PROBITAS Teplá s.r.o - Šafářské Domky. Celým areálem firmy nás provázel majitel p. Erps, za což mu patří velký DÍK. K vidění zde bylo hodně zajímavých a pro mnoho z nás neznámých zažízení. V areálu se nachází velkochov krůt, dále je zde ustájen dobytek, skladovací prostory pro oblilí a ostaní plodiny, dílny zemědělské techniky, atd. Především nás zaujala nově zrekonstruovaná suška obilnin. Prohlídky se zúčastnilo přes
25 hasičů z jednotek SDH Teplá, Mnichov, Drmoul, Tři Sekery, Dolní Žandov, Lázně Kynžvart a HZS M. Lázně.


Dětský den

Dne 4. června se na hřišti TJ Sokol Teplá uskutečnil dětský den. Součástí programu bylo vystavení našeho vozového parku. Novinkou byla již namontovaná sada hydraulického nářadí zn. LUKAS do vozidla MAN. Soutěžní disciplínu, kterou jsme pro deti připravili, byla "chůze" na chůdách.

Humanitární sbírka

V sobotu 28. 5. 2011 se uskutečnila na hasičárně sbírka oblečení na podporu Diakonie Broumov. Podařilo se nám shromáždit celkem slušný úlovek. Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli organizačně i příspěvkem do sbírky. Příští rok bychom akci rádi zopakovali.
Vyprošťovací hydraulické nářadí - LUKAS

Dne 25.5.2011 jsmev odpoledních hodinách převzali z rukou naší paní starostky dlouho očekávanou a ještě déle slibovanou sadu hydraulického nářadí zn. LUKAS, která slouží především u dopravních nehod. Sada byla BEZÚPLATNĚ převedena od HZS Karlovarského kraje. Jen pro zajímavost - celková hodnota zařízení činí 637 000 Kč. S tím samozřejmě souvisí i potřebné proškolení členů jednotky a to v rozsahu 40 hod., kde se s tímto nářadím naučíme pracovat, ale hlavně i pomáhat.
Den rodiny
V sobotu 14. května se v rámci oslavy dne rodiny uskutečnil
4. ročník kolečkového průvodu. Sraz rodin s kočárky, dětskými motorkami a jinými vozítky byl v parku u Penzionu. Průvod pokračoval městem a byl zakončen v parku za kostelem, kde byly pro děti připraveny nejrůznější soutěže.
Český den proti rakovině

Dne 11. května 2011 se mladí hasiči oděni do žlutých triček zapojili do veřejné sbírky "Český den proti rakovině". Tato sbírka neslouží pouze k získávání finančních prostředků na projekty sdružení Ligy proti rakovině, ale jedná se též o preventivní akci. Každý, kdo přispěl si krom kytičky měsíčku lékařského odnesl i leták s podrobnými informacemi o možnostech prevence rakoviny. Všem dárcům za sdružení Ligy proti rakovině děkujeme.Májka
Zase jako každý rok jsme se posledního dubna sešli k oslavě stavění máje. Tomu předcházelo gruntování přístřešku včetně mytí sochy našeho patrona Sv. Floriana. Hlídání májky bylo zpestřeno MS v hokeji - zápasem ČR vs. Lotyšsko (naštěstí jsme vyhráli, ale byly to nervy).
Den Země, Den sázení stromků
Dne 16. 4. 2011 se několik členů SDH Teplá se svými rodinnými příslušníky v rámci Dne Země zúčastnilo úklidu dna rybníka Feva a koryta řeky Teplé. Počasí přálo, a tak nic nebránilo tomu, abychom ze zmiňovaných lokalit nasbírali několik pytlů s odpadky a velké množství větví. Bylo nalezeno i několik velmi zajímavých artefaktů lidské činnosti (pneu, sedačka apod.). Zvláštní poděkování si zaslouží i nejmenší občané našeho města, kteří také přiložili ruku
k dílu.Úklid tréninkového prostoru

Protože se soutěžní sezóna blíží a je tedy čas začít trénovat
(i počasí nám přeje), rozhodli jsme se, že si nejprve náš tréninkový plac uklidíme. Popadli jsme hrábě, lopatu a ...
No to budou famózní nácvikyNebezpečí vypalování trávy

Blíží se začátek jara a je dobré si připomenout nebezpečí, které z hlediska možnosti vypuknutí požáru v této době nejčastěji hrozí. Jsou to rozsáhlé požáry trávy a dalších porostů.
Pálení staré trávy i ostatních porostů v souvislých plochách je zákonem o požární ochraně zakázáno. Fyzické osobě, která vypaluje porosty, lze uložit pokutu do výše 25 tisíc Kč. Hrozí nebezpečí přenesení požáru na jiný objekt nebo plochu podobnou té spalované a to po povrchu suché vegetace, zanesením ohně větrem nebo i proudy horkých spalin s jiskrami a přenesením ohně v podloží. Poslední nebezpečí je aktuální zvláště v lesích nebo na plochách, kde je silnější vrstva lesní hrabanky nebo nedostatečně mineralizovaných zbytků organických látek z dřívější vegetace. Takový oheň může „doputovat“ na vzdálenost desítek metrů a objevit se i po několika dnech. Bohužel může nastat i udušení lidí v kouři a uhoření při nezvládnutém, původně jen malém kousku vypalované plochy.

Hořlavý biologický odpad může fyzická osoba spalovat jen za podmínek, že:
1. pálení provádí na vlastním pozemku a v dostatečné bezpečné vzdálenosti od budov a volných skládek např. palivového dřeva apod.,
2. pálení provádí osoba starší 18 let. Osoby mladší mohou tuto činnost vykonávat jen za dozoru dospělé osoby,
3. pálení není prováděno v období dlouhotrvajícího sucha, za větrného počasí apod.,
4. po ukončení pálení ohniště bezpečně uhasí a následně provádí kontrolu po dobu nejméně 8 hodin.

I pro občany platí, že spalování hořlavých látek na volném prostranství (např. listí nebo shrabané trávy na zahrádce, klestí), zejména pálení většího množství materiálu, je vhodné předem ohlásit na operační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na číslo 950 370 113.


Vzpomínka - požár u kapličky
Po několika letech se nám dotala do ruky sbírka fotografií z rozsáhlého požáru u kapličky. Datum a rok této události zjišťujeme a později i upřesníme. Fotografie nám zaslal Ing. Petr Novotný, za což mu DĚKUJEME.
Pro připomenutí super nové fotky z oslav 140. výročí
založení sboru (akce z loňska)
MASOPUST
V sobotu 5. 3. 2011 se konala masopustní obchůzka městem Teplá. Začínalo se od kuželny a pokračovalo se ulicemi Školní, Fučíkova, Pivovarská, ČSA, Fučíkova a končilo se před školou. Počasí, nálada a také pestrost a nápaditost masek v průvodu byla vynikající.

Nové vybavení JSDH
Dne 25. 2. 2011 bylo převedeno z majetku Městského úřadu Teplá do majetku výjezdové jednotky nové vybavení. Jedná se o digitální fotoaparát Canon PS A520 a digitální kamera Canon MV830i. Tato technika bude používána především na dokumentaci výjezdů jednotky, ale také na činnost sboru. Vybavení je pro nás velikým přínosem.


Školení jednotek SDH - záchrana osob z ledové vody

Školení proběhlo 19. 2. 2011 od 8.00 hod. na stanici v Mar. Lázních (teoretická část) a ve Velké Hleďsebi na Velkém Knížecím rybníku (praktická část). Školení prováděli kolegové ze stanice M.Lázně, ale také policejní potápěč. Do díry v ledu zde několikrát skočil policejní potápěč, který dělal figuranta pro záchranu. Dobrovolní hasiči zkoušeli záchranu pomocí žebříků či páteřní desky, vyzkoušeli si vytáhnout tonoucího například i hozením hadice a nakonec i přímou záchranu, kdy museli také do ledové vody. Výcvik byl zaměřený především na použití běžného vybavení, které mají dobrovolní hasiči k dispozici.

fotografie zde (HZS)

Zimní fyzická příprava jednotky

Každou sobotu od 16 do 18 hod. se členové jednotky pravidelně schází ve sportovní hale. Dříve se hrál pouze fotbal, kdy náš zimní trénink jsme mohli využít při tradičním RUDA CUPU. Vsoučasnosti jsme však "propadli" floorbalu, při kterém se scházíme v hojném počtu a doufám, že to tak zůstane.
Dne 12. února 2011 se v kulturním domě konal
61. hasičský ples


Výroční valná hromada
Dne 8. ledna 2011 se v hasičské zbrojnici konala výroční valná hromada. V rámci byly přečteny zprávy o činnosti SDH, JSDH, dětských kolektivů, družstva žen, hospodaření SDH. Poté byli přijati noví členové a schválen plán činnosti na rok 2011. Někteří členové sboru byli oceněni medailemi za věrnost. Odznak „Svatého Floriana“ získala nejstarší členka SDH a okresu Cheb paní Anna Šebestová. Po skončení formální části byla volná zábava. Členkám sboru děkujeme za přípravu občerstvení.

ROK 2010

ROK 2009

ROK 2008

ROK 2007

.