Okresní kolo hry Plamen
V sobotu 14. května se v Chebu Hájích konala jarní část okresní soutěže hry Plamen. Soutěže se zúčastnil také kolektiv našich mladých hasičů. I když mladší vstupovali do jarní části soutěže ze 4. místa z branného závodu, tak ve štafetě 4x60 m a štafetě dvojic se umístili na 2. místě, a na rozdíl od svých soupeřů perfektně zvládli požární útok, vylepšili si tak pozici z podzimu a celkově se probojovali na 2. místo. Družstvo starších si prvním místem z branného závodu připravili pěknou pozici do jarní části hry. V disciplínách štafeta 4x60 m, štafeta dvojic, štafeta CTIF a útok CTIF předvedli bravurní výkon a umístili se na 1. místě. V požárním útoku skončili na 2. místě. Celkově stanuli na místě nejvyšším a okresní kolo hry Plamen vyhráli. Z titulu vítěze budou reprezentovat náš okres na krajském kole. Držme jim tedy palce, aby předvedli co nejlepší výkon.Stavění máje
V sobotu odpoledne probíhalo v prostorách hasičské zbrojnice tradiční stavění máje a pálení čarodějnic.
Sešli jsme se kolem páté hodiny. Nejprve bylo potřeba ozdobit májku. Toho se s vervou zhostili mladí hasiči. Pro ně pak byla připravena řada soutěží a her s čarodějnickou tématikou. Nejprve probíhaly lety na koštěti, následoval hod pavoukem do sítě, namotávání ropuchy, lovení hadů a ještěrek z kouzelného sáčku a podlézání koštěte. Za soutěžení dostaly děti sladkou odměnu. Samozřejně došlo i na soutěž v zapojování hadic. Nejzajímavější bylo zápolení mezi rodinnými příslušníky.
Zábava byla výborná, grilovaného masa, piva a ostatního moku dostatek.Výlet MH - Svět záchranářů Karlovy Vary
V sobotu 30. dubna jsme s mladými hasiči podnikli výlet do Karlových Varů do centra zdraví a bezpečí pro celou rodinu. V tomto malém městečku jsme navštívili několik budov včetně improvizované nemocnice, policejní a hasičské stanice, které jsou vybaveny technikou pro simulaci rizikových situací a interaktivních simulátorů a trenažérů. Profesionální hasiči a záchranáři nás naučili, jak se zachovat při nehodách, úrazech, požárech a jiných krizových situacích. Ani na chvilku jsme se nenudili. Na policejní stanici si někteří z nás vyzkoušeli vězení, v nemocnici jsme si prohlédli vybavení sanitního vozu a na hasičské stanici byla připravena simulace požáru bytu.
Součástí areálu je také moderní dopravní hřiště se světelnou křižovatkou a železničním přejezdem. Zde se nejen mladí hasiči vyřádili na kolech, koloběžkách a šlapacích buginách.
Celkový zážitek byl umocněn tím, že doprava byla hasičským autobusem.
Organizátorům této akce a záchranářům mooc děkujeme.

Brigáda - sběr kamene
V sobotu 23. dubna se konala brigáda na sběr kamene na poli firmy Probitas. Za pomoci mladých hasičů jsme nasbírali 4 valníky kamenů.Halová soutěž v Toužimi
V sobotu 19. března se tři družstva našich mladých hasičů zúčastnily 22. ročníku halové pohárové soutěže v Toužimi. Soutěž se konala ve sportovní hale SK Toužim a zúčastnilo se jí 14 družstev mladší kategorie a 12 družstev starších. Soutěžilo se v disciplínách štafeta 4 x 40 m, štafeta dvojic a štafeta CTIF. Naše dětičky do sportovního zápolení daly opravdu vše. Konkurence byla veliká, ale naši mladí hasiči byli moc šikovní. I když pro některé z nich to byla první hasičská soutěž, družstva mladších se umístila na 3. a 7. místě. Družstvo starších vybojovalo 4. místo.

PO očima dětí - výsledky krajského kola 2015
V roce 2015 se naši mladí hasiči zúčastnili soutěže Požární ochrana očima dětí. Soutěž měla tři části – literární, výtvarnou a zpracovanou pomocí digitálních technologií. V krajském kole se ve výtvarných pracích umístili v kategorii ZŠ2 na 2. místě Terezka Kyllerová, ZŠ3 na 3. místě Martin Hrdlička a ZŠ4 na 2. místě Dana Lodesová. Úspěšným účastníkům ceny předal v Karlových Varech 17. března hejtman Karlovarského kraje JUDr. Martin Havel spolu se zastupitelem Karlovarského kraje V. Mlezivou a starostou KSH Karlovarského kraje R. Kejmarem.


Jarní posezení při muzice - vystoupení MH
V pátek 4. března mladí hasiči vystupovali v kulturním domě na Jarním posezení při muzice. Naši nejmenší si připravili taneční vystoupení písně Hasičská od Míši Růžičkové.

Vánoční besídka
V neděli 20. prosince 2015 se od 15:00 hod. konala vánoční besídka. Děti donesly výborné vánoční cukroví (maminkám a babičkám děkujeme). Nejprve jsme si zazpívali vánoční koledy, pak přišlo i na vánoční tradice. Nechybělo krájení jablka, pouštění lodiček (z tradic o to byl největší zájem) a lití vosku (kvůli bezpečnosti jsme olovo zavrhli). Potom konečně nastalo to nejdůležitější. Ježíšek našel dětmi ozdobený stromeček v hasičské garáži a každému přinesl dáreček. Po rozbalení jsme dárky vyzkoušeli – všem to mooc slušelo, snědli cukroví. Vánoční veselí bylo zpestřeno kulturním vystoupením Terezky, Kájíka a Šimonka hraním na hudební nástroj. Nejen v hasičině jsou šikovní.

Mikulášská besídka
Dne 5. prosince jsme pro mladé hasiče pořádali Mikulášskou besídku. V sobotu odpoledne tedy navštívil hasičskou zbrojnici Mikuláš s andělem a přivedli s sebou i dva čerty! Čerti vypadali opravdu hrozivě, a proto někteří ihned zpozorněli a vyhledali své rodiče, aby u nich nalezli oporu a možný úkryt. Mikuláš četl jména dětí ze svaté knihy hříchů. Každý si vyslechl pochvalu, ale i pokárání a od krásného, culícího se andílka si za krásnou básničku či písničku odnesl balíček sladkých dobrůtek.
Všichni nakonec slíbili, že se v příštím roce polepší. A tak čerti zase nikoho v pytli do pekla neodnesli.

Veliký dík patří Markétě, Martinovi, Rudovi a Radimovi.Mikulášská besídka v Křižovatce
Dne 28. listopadu 2015 byla pro mladé hasiče chebského okresu a jejich vedoucí uspořádána mikulášská besídka. Mladí hasiči se prezentovali vlastní kronikou, video prezentací z fotografií a soutěžili v humorných soutěžích. Nečekaně do sálu vstoupili čerti s Mikulášem. Každý mladý hasič obdržel balíček sladkostí za jednotlivý kolektiv sborovou recitací nebo zpěvem. Dále byla vyzvednuta práce vedoucích všech kolektivů a jako poděkování jim bylo předáno čestné uznání, kytička a odznak pro ty vedoucí, kteří v listopadu úspěšně složili zkoušky. Největší a dosti emotivní odměnou byl potlesk od dětí. Následovala tzv. volná zábava v podobě diskotéky a my se rozjeli celí rozdovádění a šťastní domů.
Děkujeme okresní vedoucí paní Havlíčkové a panu starostovi pro OSH Cheb Musilovi za krásnou sobotu. Věříme, že se příští rok opět sejdeme a čerti nikoho neodnesou, stejně tak jako letos.
Podzimní část hry Plamen
Dne 10. října 2015 se v Dolním Žandově konalo okresní kolo závodu požární všestrannosti (braňák). Naši mladí hasiči měli zastoupení v mladší i starší kategorii. Děti střílely ze vzduchovky, určovaly azimut, musely zvládnout poskytnout první pomoc (zdravověda), vázaly uzle, um také ukázaly ve znalosti topografických značek a základech požární ochrany (co se čím hasí, hasební prostředky...) a v neposlední řadě také překonání lana.
Je potřeba pochválit nejen dětičky, který byly moc šikovný, ale také jejich vedoucí za jejich přípravu. A jak to všechno dopadlo? Mladší se umístily na 4. místě a starší bezkonkurenčně na 1. místě - no prostě šikulové. Gratulujeme.


Bačův memoriál
Dne 5. září 2015 jsme na hřišti TJ Sokol Teplá pořádali soutěž mladých hasičů "Bačův memoriál". Mladí hasiči soutěžili ve štafetě požárních dvojic a v požárním útoku. V mladší a starší kategorii soutěžilo celkem 7 družstev (mj. z Krásného Údolí, Skalné, Chebu - Hájí a Útviny). Naše družstvo mladších i starších se umístilo na 1. místě. Moc gratulujeme. Co dodat. Prostě šikulové :-)
Nocování na hasičárně
Teplá, hasičárna - 26. 6. 2015
Dne 26. června se konalo opět tradiční přespání na hasičárně. Sešli jsme se ve čtyři hodiny. Nejprve jsme ocenili děti za letošní docházku. Rozloučili jsme se dvěma posilami, které nám odrostli jsme se rozloučili upomínkovími předměty (Zdenda S. a Tomáš M.). Poté si mladší kategorie připravila pro starší kategorii stopovačku, ve které museli jednotliví členové plnit ůkoly. Po stopovačce jsme se přesunuli na hřiště, kde jsme pro děti připravili "braňák naruby". Pak jsme se posilnili skvělým masíčkem a buřty a po setmění přišla hra starších, kterou si připravili pro mladší - hasičský bobřík odvahy s plněním úkolů s hasičskou tématikou. I když se některé dětičky bály, všechny to skvěle zvládly. Tohoto bobříka zvládli i vedoucí. Tento poslední den před prázdninami jsme si všichni skvěle užili a pobavili se.

Soutěž ve Žluticích
Žlutice - 14. 6. 2015
Dne 14. června se konalo u našich kamarádů ve Žluticích setkání mladých hasičů, kde si děti zasoutěžily ve štafetě požárních dvojic a požárním útoku. Tohoto setkání se zúčastnily družstva mladých hasičů za Žlutic, Krásného Údolí, Teplé a Vieselbachu. 

Na této soutěži jsme skončili na krásném 2. místě, vyhrálo družstvo z Vieselbachu, na 3. místě se umístilo smíšené družstvo ze Žlutic a na 4. místě skončilo družstvo SDH Krásné Údolí.

Toto dopoledne jsme si skvěle užili a popřáli staršímu družstvu SDH Žlutice na republikovém kole hry Plamen hodně štěstí a úspěchů.Krajská soutěž
Sokolov - 5. - 7. 2015
A nastal den "D". V pátek v 17:30 jsme odjeli bojovat s naší starší kategorií na Krajskou soutěž hry Plamen, která se konala jako loni na stadionu ISŠTE v Sokolově. Naše družstvo ve složení : Zdenda Sidorják, Filip a Kačka Hemzovi, Tomáš Mejstřík, Dana Lodesová, Natálka Adamová, Martin Hrdlička, Kačka Hošová a Matěj Poláček na tuto soutěž postopilo z chebského okresního kola společně s SDH Křižovatka a SDH Plesná. Za okres Sokolov postoupili : SDH Březová u Sokolova, SDH Sokolov a SDH Chodov (toto družstvo se nezúčastnilo) a za okres Karlovy Vary postoupili : SDH Žlutice, SDH Útvina a SDH Bečov.

V pátek po příjezdu na stadion jsme postavili náš nový VELKÝ stan (za který touto cestou našemu SDH moc děkujeme) a děti měly po zbytek dne volnou zábavu.

V sobotu ráno se začalo bojovat. Jako první disciplína byla štafeta 400m CTIF, ve které jsme se umístili na 7. místě, jako druhá disciplína byla štafeta dvojic, ve které jsme se umístili na krásném 3. místě, jako třetí disciplína byla štafeta na 4x60 m, ve které jsme se umístili na 8.místě, potom jsme se jeli posilnit na oběd. Po obědě a chvilce odpočinku přišel na řadu požární útok CTIF, ve kterém jsme se umístili na 6. místě. Po útoku CTIF přišla na řadu disciplína, kterou jsme loni ovládli a to Závod požárnické všestrannosti (braňák). I letos se nám vydařil a skončili o pouhé dvě vteřiny na 2. místě. A touto disciplínou také sobotní disciplíny skončili. Po prvním dni jsme byli průběžně na 6. místě. V neděli ráno na krajské kolo dorazili vítězové okresních kol v kategorii mladší a soutěžili v disciplínách štafeta 4x60 m, štafeta dvojic a požární útok. 

A přišla naše poslední disciplína a to "královská" požární útok, ten se nám moc nepovedl a skončili jsme v něm na 8. místě. Po ukončení požárního útoku došlo na sčítání výsledků a ty dopadly takto :

1. místo SDH Žlutice (postup na republikové kolo do Prahy)

2. místo SDH Březová u Sokolova

3. místo SDH Bečov

4. místo SDH Křižovatka

5. místo SDH Útvina

6. místo SDH Teplá

7. místo SDH Sokolov

8. místo SDH Plesná

Všichni jsme si tento slunečný víkend požárního sportu užili a ve zdraví se všichni vrátili domů.Okresní kolo hry Plamen
Teplá - 23. 5. 2015
V sobotu 23. května se na hřišti TJ Sokol Teplá konalo 2. kolo okresní soutěže hry Plamen.Soutěž se skládala z disciplín - štafeta 4x60 m, štafeta dvojic a požární útok pro kategorie mladší a starší. Kategorie starší měla navíc ještě požární útok CTIF a štafetu 400 m CTIF. Do krajského kola v Sokolově postupovala první tři družstva kategorie starší a první družstvo kategorie mladší, takže motivace byla obrovská.Naše družstvo starších jsme museli doplnit o dvě děti z mladší kategorie a to o Kačenku Hošovou a Matěje Poláčka. Počasí nám přálo a celý den se vyvedl.

Konečné umístění bylo :

Přípravka : 1.místo SDH Plesná

Mladší :      1.místo SDH Plesná ( postup do krajského kola)

                   2. místo SDH Křižovatka

                   3. místo SDH Teplá

                   4. místo SDH Cheb - Háje

Starší :       1. místo SDH Křižovatka

                   2. místo SDH Plesná

                   3. místo SDH Teplá (první 3 postup do krajského kola)

                   4. místo SDH Libá

Hned po soutěži jsme se pustili do oslav, poněvadž jsme postoupili se starší kategorií opět jako loni do krajského kola v Sokolově, které se koná 5. - 7. 6. 2015.  

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem členům SDH Teplá, kteří nám pomohli v pátek s přípravou vytýčení drah (i přes výjezd naší výjezdové jednotky na asistenci ZZS a LZS na Jitoně) a v sobotu se samotnou soutěží, kde se díky této soutěži v okrese o nás krásně mluví. Odznaky odbornosti
Březová u Sokolova - 12. 4. 2015
Naši mladí hasiči se zůčastnili plnění odznaků odbornosti v Březové u Sokolova a byli opět stoprocentně úspěšní. Byli opět moooooc šikovní a všem gratulujeme.

Tina Tesařová Preventista junior
Kuba Káva Strojník junior
Jirka Tóth Strojník juniorHalová pohárová soutěž MH
Toužim - 21. 3. 2015
Tři družstva našich mladých hasičů se zúčastnily 22. ročníku halové pohárové soutěže v Toužimi. Soutěž se konala ve sportovní hale SK Toužim. Soutěžilo se v disciplínách štafeta 4 x 40 m, štafeta dvojic a štafeta CTIF. Naše dětičky do sportovního zápolení daly opravdu vše. Byly moc šikovný, ale konkurence byla veliká. V kategorii mladších žáků se naše dvě družstva umístila na 8. a 6. místě. Starší družstvo vybojovalo 9. místo. Gratulujeme.

video zde
Odznaky odbornosti
Křižovatka - 8. 3. 2015
Naši mladí hasiči se zúčastnili plnění odznaků odbornosti a byli 100% úspěšní. I přes prvotní trému a nervozitu vše skvěle zvládli a vyrovnali se s testy i záludnými otázkami při ústních zkouškách. Byli moc šikovní a za splnění dostali sladkou odměnu, potvrzení do členské průkazky a hlavně odznáček odbornosti.
Gratulujeme!

Strojníka juniora splnili : Strojníka splnili :
- Matěj Poláček - Filip Hemza
- Lukáš Hrdlička - Zdenda Sidorják
   
Preventistu juniora splnili : Preventistu splnili :
- Terezka Kyllerová - Natálka Adamová
- Eliška Popovičová - Dana Lodesová
- Kačka Hošová - Kačka Hemzová

 
Jarní posezení při muzice
Teplá - kulturní dům - 6. 3. 2015
Mladí hasiči vystupovali v kulturním domě na Jarním posezení při muzice s vystoupením Večerníčky. Vystoupení mělo obrovský úspěch a všichni byli moooooc šikovní.

Návštěva stanice HZS Plzeň-Košutka
Plzeň - stanice Košutka - 31. 1. 2015
Poslední lednový den jsme navštívili stanici HZS Plzeň-Košutka. Po příjezdu na stanici nás služba mile přivítala a exkurze mohla začít.

Prohlídka začala od vrchního patra, kde nám hasiči ukázali posilovnu, tělocvičnu (která je velká asi jako naše hala v Teplé), kde děti strašně nadchla lezecká stěna. Dále nám ukázali ložnice mužstva a skluzy do garáží. Poté prohlídka pokračovala garáží, kde bylo dětem vysvětleno, jak hasičům probíhá služba a výjezdy. Ke každé technice jsme dostali její odborný výklad. Dětem se nejvíce líbil autobus. Po prohlídce garáží následovala exkurze výcvikového polygonu, kde si naše děti vyzkoušely, jak se hasiči připravují na simulaci požáru a vyhledávání osob. Polygon se dětem strašně líbil a někteří jedinci ho prolezli i čtyřikrát.

Po exkurzi jsme měli pro děti připravené překvapení ve formě obědu v restauraci Mc Donald's, kde útratu zaplatil náš milý a hodný starosta Zdeněk.

Exkurze se nám moooooc líbila a chtěli by jsme moc poděkovat příslušníkům HZS Plzeň-Košutka, kteří se nám celé dopoledne věnovali, ale také p. Vojtěchovskému za zapůjčení vozidla VW Transporter na dopravu dětí.


Vánoční besídka
Teplá - hasičárna - 17. 12. 2014

Mikulášská nadílka
Teplá - hasičárna - 3. 12. 2014
Hasiči sice vyjíždí na odstranění popadaných stromů, i tak nám dětem připravili úžasnou Mikulášskou besídku. Krom Mikuláše, anděla dorazili také čerti. Při spatření těchto ušmudlaných a zlobivých čertů každému proběhl mráz po zádech, ale nebylo se čeho bát. Anděl pomáhal Mikulášovi rozdávat balíčky. Jediný, kdo odešel z hasičárny s prázdnou byli čerti - holt zase měli smůlu :-)

video - od Rudy
zde:
Plamen - závod požární všestrannosti
Teplá - 27. 9. 2014
V sobotu 27. září se v Teplé uskutečnila první část hry Plamen - závod požární všestrannosti. Soutěžily 5-ti členné hlídky složené z mladších nebo starších žáků. Na trati bylo rozmístěno šest stanovišť (střelba ze vzduchovky, základy topografie + zorientování mapy pomocí busoly, vázání uzlů, požární ochrana, překonání překážky po vodorovném laně, první pomoc). Za nesplněný úkol byly k naměřenému času na stanovištích připočítávány tzv. trestné minuty.
Tato soutěž byla ukázkou nejen dobré fyzické zdatnosti soutěžících dětí, ale také jejich teoretických znalostí. Naši mladí hasiči si vedli opravdu skvěle. V obou kategoriích se umístili na 3. místě. Gratulujeme!

Bačův memoriál
Teplá, hřiště - 6. 9. 2014
Soutěže mladých hasičů se zúčastnilo celkem v mladší a starší kategorii 13 družstev (z Teplé, Krásného Údolí, Útviny, Křižovatky, Skalné, Plesné a Žlutic). Soutěžilo se ve štafetě požárních dvojic a požárním útoku. Naši mladí hasiči měli zastoupení v obou kategoriích. V kategorii mladších se naše družstvo ve štafetě požárních dvojic umístilo na 5. místě a v útoku na 6. místě. Celkově na 6. místě. V mladší kategorii zvítězilo družstvo ze Skalné. Ve starší kategorii se naše družstvo ve štafetě požárních dvojic umístilo
na 1. místě (mj. zásluhou rychlých rukou Radima při motání hadic), v útoku na 5. místě. V celkovém pořadí dosáhli na bednu - byli třetí. K poháru přibyly i na krk medaile. Za jejich výkony gratulujeme.
Samozřejmě jako odměna nechyběla pizza pro všechny.

Super video Rudy na www.youtube.comNocování na hasičárně
Teplá, hasičská zbrojnice - 27. 6. 2014
Slavnostní vyřazení žáků 9. třídy
Kaple Nejsvětější Trojice - 25. 6. 2014

Krajská soutěž
Sokolov - 6. - 8. 6. 2014
Naši mladí hasiči se z okresního kola hry Plamen probojovali do Krajského kola v Sokolově. Z každého okresu (Cheb, Sokolov a Karlovy Vary) na kraj postoupily tři družstva. Ve štafetě 4x60 m se naše družstvo umístilo na 3. místě, kde jim uteklo 2. místo o pouhých 13 setin vteřiny, ve štafetě dvojic se děti umístily na 5. místě, v útoku CTIF na 6. místě, ve štafetě CTIF na 7. místě. V závodě požární všestrannosti nás všechny překvapili a tuto disciplínu ovládli a VYHRÁLI s náskokem 1 minuty a 10 vteřin. Po těchto disciplínách jsme v průběžném pořadí byli na 4. místě. Ještě nás čekal nedělní útok.
V neděli ráno se začínalo štafetou 60 m s překážkami. V jednotlivcích nás reprezentovali Daniel Hemza a Radim Hrabovský. Vzhledem k tomu, že tuto disciplínu běželi úplně poprvé, tak byli oba úžasní. Dáda se umístil na 3. místě a Radim na 8. místě z 21 závodníků. Nakonec přišlo na královskou disciplínu požární útok. V této disciplíně jsme skončili na 3. místě a tim i rozhodli o celkovém umístění na 4. místě. Celý víkend jsme si všichni skvěle užili.
Vůbec účast na kraji byl obrovský úspěch (dlouhých 10 let se naši mladí hasiči na kraj neprobojovali) a to nemluvě o výsledcích. Mladým hasičům za jejich výkony moooc gratulujeme.

Okresní kolo hry Plamen
Krásná - 24. 5. 2014
Dne 24. května se mladí hasiči zúčastnili 2. části Okresního kola hry Plamen v Krásné u Chebu. Na soutěž opět vyrazili s družstvem starších i mladších. Vzhledem ke špatnému počasí byly zrušeny požární útoky v kategorii starších. Družstvo mladších se umístilo na 5. místě a starší všechny přítomné překvapili, skončili na 2. místě, což jim přineslo postup do kraje. Cestou zpět proběhla malá oslava v podobě zmrzky u Kaufu.

Halová soutěž
Toužim - 20. 3. 2014
Naši mladí hasiči se se 4 družstvy zúčastnili pohárové soutěže v Toužimi. V každé kategorii soutěžilo 11 družstev. Družstva mladších se umístila na 8. a 9. místě. Jedním ze soutěžících byl i náš nejmladší Kájík Kyller. Jedno z družstev starších obsadilo 7. místo a druhé soutěž k překvapeních ostatních (ne nás - my jsme jim věřili) vyhrálo. Mooooc gratulujeme.

Plamen - závod požární všestrannosti
Milíkov - 19. 10. 2013
V podzimní části celostátní hry Plamen se v Milíkově utkaly hlídky mladých hasičů z Chebska. Děti musely zvládnout následující disciplíny: poskytnout první pomoc, střílet ze vzduchovky, vázat uzly, znát topografické značky, pracovat s mapou a buzolou, překonat vodorovné lano nebo znát základy požární ochrany. A jak to dopadlo? V kategorii starších žáků se naše družstvo umístilo na 2. místě a v kategorii mladších žáků skončily naše děti na 5. místě.

Soutěž "Bačův memoriál"
Teplá, hřiště - 7. 9. 2013
Soutěže mladých hasičů se zúčastnily 4 družstva. Naši mladí hasiči svým výkonem soutěž ovládli a obě kategorie (starší i mladší) vyhráli. Gratulujeme. Krom pohárů a medailí byla odměnou všem účastníkům soutěže pizza.

PO očima dětí
Naši mladí hasiči se zapojili do soutěže požární ochrana očima dětí. Soutěž byla rozdělena do 2 částí - literární a výtvarnou. V okresním i krajském kole se v literární části na 1. místě umístil Zdenda S. a ve výtvarné části se na 2. místě umístil Fíďa H. Diplomy, medaile a ceny byly těmto výhercům předány z rukou starosty sboru při akci přenocování dětí na hasičárně.


Plamen, muzeum Skalná
Křižovatka u Chebu, Skalná - 18. 5. 2013
Na 2. kolo hry Plamen jsme jeli do Křižovatky u Chebu. Počasí moc nepřálo, umístili jsme se na 4. místě. Chuť jsme si spravili návštěvou Hasičského muzea ve Skalné.
Stavění máje - pálení čarodějnic
Teplá - hasičárna - 30. 4. 2013
I letos se u hasičské zbrojnice konalo stavění máje a pálení čarodějnic. I my jsme připojili ruku k dílu a pomohli ozdobit májku. Potom jsme si opekli buřtíka. Hlídání májky jsme si zpestřili míčovými hry.

Halová soutěž
Toužim 23. 3. 2013
V sobotu 23. března se v Toužimi konal 20. ročník halové pohárové soutěže mladých hasičů. Děti soutěžily v disciplínách štafetě 4x40 m, štafetě dvojic, uzlové štafetě a štafetě CTIF. Naše děti vyrazily na tuto soutěž v silném kádru se dvěma družstvy (mladší a starší). V kategorii mladších jsme se umístili na 5. místě a v kategorii starších na 3. místě (z 15). Dětičkám za jejich výkon moooc gratulujeme!Plamen I. kolo
Drmoul 20. 10. 2012
Dne 20. října se uskutečnilo I. kolo hry Plamen - závod požární všestrannosti. Kolektiv mladých hasičů se zúčastnil se dvěma družstvy. Děti předvedly své znalosti a um ve střelbě ze vzduchovky, základech topografie, uzlech, zdravovědě, požární ochraně a přeručkování lana. Byly úžasný, a tak se umístily na 4. a 5. místě.
Bačův memoriál
Teplá 8. 9. 2012
V sobotu 8. září jsme na hřišti TJ Sokol Teplá pořádali soutěž mladých hasičů Bačův memoriál. Děti soutěžily ve štafetě 4 x 60 m a požárním útoku. V mladší kategorii se na 1. místě umístilo družstvo z Krásného Údolí. Naše děti se umístily na 2. místě. Ve starší kategorii vyhrálo družstvo z Toužimi. Za úžasné výkony dostaly všechny děti medaile. Pro družstva byly připraveny poháry a něco na zub v podobě pizzy.
SOUTĚŽ O ÚTVINSKÉ SRDCE
Útvina 8.5.2011
V neděli 8. května se na louce za obcí Útvina družstvo mladých hasičů zúčastnilo soutěže O Útvinské srdce. Po provedení štafety požárních dvojic a požárního útoku se naši mladí hasiči umístili
na 4. místě. Gratulujeme.

Mikulášská besídka
Milíkov 4.12.2010
V sobotu 4.12.2010 se naše děti zúčastnily mikulášské besídky pořádanou Okresním sdružením hasičů Cheb v Milíkově. Kromě nadílky od mikuláše (popř. čertů) děti soutěžily v různých disciplínách.
Závod požární všestrannosti
Dne 9. října 2010 se ve Skalné uskutečnil závod požární všestrannosti. Děti ukázaly své znalosti a um ve střelbě ze vzduchovky, základech topografie, uzlech, zdravovědě, požární ochraně a přeručkování lana. Naše děti se zúčastnily se 2 družstvy - mladší a starší kategorie. Družstvo mladších (jejich první braňák) se umístilo na 6. místě a družstvo starších na 2. místě. K umístění jim moooc gratulujeme!!!


Soutěž "Bačův memoriál"
Dne 3. července 2010 jsme na hřišti TJ Sokol Teplá pořádali soutěž mladých hasičů "Bačův memoriál". Po přivítání všech soutěžících šli zástupci jednotlivých družstev v čele se starostou města p. Klepalem a zástupcem MO ČSSD p. Staníčkem na hřbitov uctít památku Michala Bači. Poté se začalo soutěžit. Soutěže se zúčastnilo 5 družstev starší kategorie (Teplá, Toužim, Drmoul, Bečov, Úterý) a 2 družstva mladší kategorie (Teplá, Drmoul). Soutěžilo se ve dvou disciplínách. Nejdříve soutěžící poměřili své síly ve štafetě 4 x 60 m. Vrcholem soutěže bylo provedení požárního útoku. V kategorii starších vyhrálo družstvo z Bečova a v kategorii mladších družstvo z Drmoulu (pozn.: pouze o necelou vteřinu před domácím družstvem).
Vítězům gratulujeme!
Soutěž v Chebu

Soutěž o útvinské srdce
Dne 9. května 2010 se naše 2 družstva mladých hasičů zúčastnily soutěže v Útvině. Soutěžilo se ve dvou disciplínách - požárním útoku a štafetě požárních dvojic - dle pravidel hry Plamen. Družstvo mladších se umístilo na 4. místě. Starší skončili na 7. místě.


Halová soutěž v Toužimi
Dne 27. března 2010 se dva kolektivy našich mladých hasičů zúčastnily halové soutěž v Toužimi. I když se družstvo starších umístilo na 10. místě a mladších na 15. místě, všichni se moc snažili. Atmosféra soutěže byla dobrá.Bačův memoriál 2009
Dne 22. srpna 2009 se na hřišti TJ Sokol Teplá uskutečnila soutěž mladých hasičů s mezinárodní účastí "Bačův memoriál". Šestičlenná družstva mladých hasičů předvedla svůj um nejprve ve štafetě "cik cak" a nakonec v disciplíně pravdy - požárním útoku. Soutěže se zúčastnilo i družstvo dorostenců z Toužimi.

1. místo - Lodž (Polsko)
2. místo - Teplá
3. místo - Bečov n/Teplou
4. místo - Drmoul
5. místo - Toužim


Okresní kolo hry Plamen 2009
Dne 2. května 2009 se na fotbalovém hřišti v Teplé uskutečnila
1. část okresního kola hry Plamen, tj. branný závod a dvojice.

Dne 23. května 2009 se na hřišti v Teplé konalo 2. kolo okresního kola hry Plamen v těchto disciplínách: štafeta CTIF, útok CTIF, štafeta 4x60m, požární útok. A jak to nakonec dopadlo? Naše přípravka se umístila na 1. místě, družstvo mladší kategorie na
4. místě a družstvo starších na 2. místě.
GRATULUJEME!


Okresní kolo hry Plamen 2008
Ve dnech 23. 5. – 25. 5. 2008 jsme se zúčastnili jarní části okresního kola hry Plamen, které se konalo v Útvině. Naše přípravka (Cvrčci) se umístila na 2. místě (vždyť jsme říkali, že ty medaile přivezem!). Ve starší kategorii jsme se umístili na 6. místě.


HALOVÁ SOUTĚŽ 29.3.2008 TOUŽIM


SOPTÍCI, DEJMALOVÉ, CVRČCI

V celoroční soutěži „Plamen 2006 – 2007“ jsme měli se 4 kolektivy, ve kterých pracovalo 42 dětí .

V branné závodě v Jáchymově jsme se umístili na předních místech. V zimních měsících se naše děti zúčastnily kulturních vystoupení v Mariánských Lázních, jelikož většina mladých hasičů jsou i členy tanečního souboru „Stázka“. Na výroční schůzi v lednu 2007 děti předvedly též kulturní vystoupení.

Koncem března jsme se zúčastnili halové soutěže v Toužimi, kde jsme se umístili na 2., 2. a 6. místě.

Jarní kolo soutěže „Plamen“ se konalo v Jáchymově, kde jsme byli celé tři dny. Při závěrečném hodnocení jsme se v okrese Karlovy Vary umístili:

- starší kategorie (11 – 15 let) 6. a 9. místo

- mladší kategorie ( 6 – 11 let) 6. místo

- nejmladší kategorie (3 – 6 let) 1. místo

Na soutěži dospělých „Tepelské vrchovině“ jsme předvedli ukázku ze své činnosti.

V srpnu jsme odjeli s družstvem z Toužimi na mezinárodní tábor do Polské Lodže. Na závěrečné soutěži se naše děti umístily na 1. místě.

Tepelské soutěže „Bačův memoriál“ se zúčastnily družstva z Polska, Německa i Čech s následující umístěním:
Kategorie chlapci 1. místo Lodž (2. místo Teplá)
Kategorie děvčata 1. místo Teplá
Kategorie mladší 1. místo Toužim

 


 

 

 

Odznaky odbornosti „Odborky“
Plnění odznaků odborností je určeno mladým hasičům do 18 let a je součástí vzdělávacího systému mladých hasičů.

elektronická verze


Co se učíme:

závod požární všestrannosti

tísňová telefonní čísla